• HORARI
 • Dill - Div
  8:00 - 13:00
  15:00 - 19:30

 • Passeig Palacagüina, 2 , 17401 Arbúcies (Girona)
  T: 972.86.11.62 M. 650.055.806

 • HORARI
 • Dill - Div
  8:00 - 13:00
  15:00 - 19:30

CONEIX EL TEU COTXE

BUGIES

La bugia és l'element encarregat de produir la combustió de la gasolina a l'interior del cilindre. Per a això ha d'aconseguir que es produeixi el salt de l'espurna entre els seus elèctrodes. Amb un motor girant a 4.000 rpm el nombre d'espurnes que salten en cadascuna de les bugies és de 2.000 per minut (33 per segon). Això, juntament amb les temperatures altes, les pressions elevades, les vibracions, etc. dóna una idea de les condicions extremes de funcionament a què es troba sotmesa.

Una de les característiques fonamentals que ha de complir una bugia és la d'evacuació de la calor. Per la ubicació en la qual es troba (allotjada a la cambra de combustió) les temperatures a les quals s'exposa la bugia són molt elevades. Si no disposa de capacitat suficient per evacuar la calor absorbida, acabarà per provocar l'autoencesa del combustible, és a dir, la barreja d'aire i gasolina no s'inflamarà en el moment precís, amb el consegüent funcionament irregular del motor, la pèrdua de rendiment, detonacions, riscos de danys en els elements del motor, increment del consum de combustible, etc. Per evitar això és imprescindible triar la bugia adequada. La capacitat d'evacuació de calor d'una bugia està determinada pel seu grau tèrmic. Atès que no tots els motors són iguals, les bugies tampoc no ho són. Cada motor requereix bugies específiques, amb un grau tèrmic apropiat.

Substitueix les bugies respectant els intervals proposats pel fabricant i demana que te les revisin si detectes algun dels símptomes següents:

 • Pèrdua de potència en circular.

 • Increment del consum de combustible.

 • Dificultats en l'arrencada, especialment en fred.

 • Fums foscos a la sortida de l'escapament.